Ebédbefizetés

A 19/20-as nevelési év ebédbefizetései:

2019. szeptember 11.
2019. október 9.
2019. november 13.
2019. december 11.
2020. január 15.
2020. február 12.
2020. március 11.
2020. április 15.
2020. május 13.
2020. június 10.
2020. július 8.

6.30-tól 16.30-ig az irodában.

Bemutatkozás


A „Száz Juhocska” Református Óvoda Fóton, a Károlyi István Gyermekközpont területén, a volt gazdasszonyképző épületében működik. Intézményünket 1998-ban alapította a Fót-Központi Református Egyházközség két vegyes életkorú csoporttal, ahová 55 gyermeket vehettünk fel. A 2009/2010-es tanévben sor került az óvoda fogadóképességének bővítésére, így jelenleg három csoportban, összesen 78 gyermeket tudunk ellátni. Ezzel egyidőben lehetőség nyílt a vegyes életkorú csoportok helyett azonos életkorú csoportok indítására.

6 óvónő, 3 dajka, 1 pedagógiai asszisztens, a gazdasági vezető és az óvodavezető dolgozik itt. Kis intézmény vagyunk, így a légkör családias, fontosnak is tartjuk, hogy ez így maradjon. A családokkal közös alkalmakat szervezünk (pl. kirándulás, adventi esték), évente kétszer óvodavasárnapot tartunk, amikor a templomban együtt vagyunk a gyülekezettel. Óvodásaink ilyenkor az áhítatokon tanult versekből, igékből, énekekből adnak elő.

Keresztyén szellemiségünk abban különböztet meg más intézményektől, hogy nálunk a gyermekeknek naponta rövid áhítat van, étkezések előtt, után imádkoznak, heti egy alkalommal hittan foglalkozást tartunk. Mindezt nem azért tesszük, hogy a gyermekeket vallásosan neveljük, hanem azt szeretnénk, ha Istent mint szerető mennyei Édesatyát ismernék meg, akihez bizalommal fordulhatunk bármikor. Az iskolai életmódra felkészítés mellett legalább olyan fontos számunkra a szeretetre, megbocsátásra, bocsánatkérésre, a másik elfogadására, a jó és rossz megkülönböztetésére nevelés, az erkölcsi normák, értékek átadása. Ez a munka annál hatékonyabb, minél hitelesebbek vagyunk mi, itt dolgozók, hitünkkel, cselekedeteinkkel, és ha a gyermek otthon is ezt látja, tapasztalja.

Ebben segít, erősít bennünket Isten Igéje, ígérete:

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
Példabeszédek könyve 22,6.

Kiket várunk óvodánkba?
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik a keresztelőkor tett fogadalomban vállalt feladatok teljesítésében igénylik a gyülekezet által megígért segítséget. Bárkit örömmel fogadunk, akinek szülei jónak látják gyermekük református keresztyén szellemben való nevelését, s ha nem is református, vagy nem is hívő, de elfogadja értékrendünket!