Kórustagok szeretetvendégsége

2011. február 27. – vasárnap délután szeretettel vártuk a kórustagokat egy kissé rendhagyó szeretetvendégségre.
A délután során előkerült a múlt és a jelen összehasonlítása, több szempontból is. Kántor úr az igei szolgálatát az ApCsel 20,32-35 alapján végezte, melyben Pál így búcsúzott az efezusi vénektől:

„Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apcsel 20;32-35)

Erre alapozva, az igehirdetésben kiemelt szerepet kapott a kórus mindennapi szolgálata a gyülekezetben.
Végül a kórus tagjai egy játékos vetélkedőben három csapatban mérhették össze erejüket! A játékok elsődleges célja egymás megismerése és zenei képességeik fejlesztése volt.
Közel négy órát töltöttünk együtt ebben a nagyszerű csapatban. Jó volt érezni Krisztus közelségét, ahogy egész délután támogatott minket.

Ezúton szeretnénk megköszönni Kalocsay Feri bácsinak, hogy az igehirdetés előtt és után is gyönyörű kórusfelvételekkel örvendeztetett meg bennünket, amelyek az énekkar nagy múltját elevenítették fel.

Az Úr áldása legyen mindannyiukon és a kórus további munkáján!
Németné Izer Szilvia gondolatai nyomán.
Részletes beszámoló, a 2011. húsvét alkalmából megjelenő Örömhírlapban lesz olvasható.
Hozzászólásra most nincs lehetőség.