Hírarchívum

120 éves jubileum

2019. november 15. – A Fóti Művelődési Házban került megrendezésre gyülekezetünk Gárdonyi Zoltán Énekkarának 120 éves jubileumi ünnepsége. Az énekkar szolgálatával emelte az ünnep méltóságát, […]

Adventi zenés istentisztelet

2017. december 3. – Advent első vasárnapján kicsinyek és nagyok együtt szolgáltak a gyülekezet előtt és dicsőítették énekkel és zenével az Urat. […]

Zenés évadzáró istentisztelet

2017. május 21. – A gyülekezet zenei szolgálóinak közreműködésével zártuk az idei évadot. A nyári pihenő előtt együtt tettek bizonyságot a Mindenhatóról, akit dicsőítettek énekhangjukkal […]

Passió

2016. március 25. – Húsvétra készülve a már hagyományos passiós istentisztelettel mélyítette kapcsolatát a Megváltó Úrral gyülekezetünk. Az elhangzottak letölthető .mp3 formátumban. […]

Passió

2014. április 18. – Nagypénteken passiós istentiszteleten emlékeztünk meg Jézus Krisztus megváltó tettéről. Az istentiszteleten hangzott az Ige, a Hálaénekkar zenészekkel kísérve szolgált közöttünk.