Hírarchívum

Balatongyöröki énekek

 

Amint vagyok csak úgy jövök

Amint vagyok, csak úgy jövök.
Nem az erőm, a Te erőd,
A véred mossa le a bűnt,
Isten Báránya, ím, jövök!

Amint vagyok, Te elfogadsz,
A bűntől megszabadítasz,
Hit által nékem üdvöt adsz,
Isten Báránya, ím, jövök!

Amint vagyok, nincs akadály:
Tetőled semmi el nem zár.
Tied vagyok egészen már,
Isten Báránya, ím jövök!

 

A szívem úgy vár

A szívem úgy vár,
ó jöjj, ne késs már,
Uram Jézus, térj be,
ó térj be hozzám!

 

Az Úr Jézusnak ma tárd ki

Az Úr Jézusnak
ma tárd ki a szívedet,
Hadd formálja át
teljesen az életed.
Várd Őt, várd Őt,
Aki üdvöt ád,
Várd Őt, várd Őt,
és dicsérd a Királyt!

Ő minden foglyot
megszabadít, a béna jár.
A poklos gyógyull,
hall a süket, a vak is lát.
Várd Őt, várd Őt,
Aki üdvöt ád,
Várd Őt, várd Őt,
és dicsérd a Királyt!

Ki terhet hord, ki
gyászban jár és könnye hull,
A búját öröm váltja
fel és trédre borul.
Várd Őt, várd Őt,
Aki üdvöt ád,
Várd Őt, várd Őt,
és dicsérd a Királyt!

Ó, fogjad kezünk,
Jézusunk, és légy velünk,
Szent békességed
töltse be az életünk.
Várd Őt, várd Őt,
Aki üdvöt ád,
Várd Őt, várd Őt,
és dicsérd a Királyt!

 

Áldott szavad által

Áldott szavad által,
Uram, eltölt a remény:
Kapu tárul a jövőmre,
Bennem élsz, benned én.

Áldott szavad által,
Uram, békéd száll reám,
Győzedelmes Jézus Krisztus,
Megtartóm, Kősziklám.

Áldott szavad által,
Uram, eggyé lesz a föld.
Szeretetben, békességben,
Téged áld, égi Hőst.

Áldott szavad által,
Uram, néped már nem fél.
Kapu tárul, hív a holnap,
Közel van már a cél!

 

Dicsérjétek az Úrnak nevét

Dicsérjétek az Úrnak nevét,
áldjátok Őt!
Kik álltok az Úr házában:
áldjátok Őt!
Gyönyörűséges az Úr Isten,
nála nincsen különb isten.
Jó az Úr, szent az Úr.

Az Úr megteszi, amit akar,
áldjátok Őt!
Égen, földön vízben, mélyben,
áldjátok Őt!
Gyönyörűséges az Úr Isten…

Felemeli a felhőket is,
áldjátok Őt!
Villámlást ad, esőt
készít, áldjátok Őt!
Gyönyörűséges az Úr Isten…

Örökkévaló az Ő neve,
áldjátok Őt!
Nemzedékről nemzedékre
áldjátok Őt!
Gyönyörűséges az Úr Isten,
nála nincsen különb isten.
Jó az Úr, szent az Úr.

 

Eldőlt a szívemben

Eldőlt a szívemben:
Követem Jézust.
Eldőlt a szívemben:
Követem Jézust.
Eldőlt a szívemben:
Követem Jézust.
Nincs vissza út,
Nincs vissza út.

Ha nincs is társam itt,
Követem mégis Őt.
Ha nincs is társam itt,
Követem Jézust.
Ha nincs is társam itt,
Követem mégis Őt.
Nincs visszaút,
Nincs visszaút!

Mögöttem a világ,
Előttem a kereszt.
Mögöttem a világ,
Előttem Jézus.
Mögöttem a világ,
Előttem a kereszt.
Nincs visszaút,
Nincs visszaút!

 

Építsük fel szívünkben az Úrnak templomát

Építsük fel szívünkben
Az Úrnak templomát!
Ne gondoljunk mi azzal,
Hogy mit mond e világ!

Mint Isten ékes háza,
Szent legyen a szívünk,
Hogy aki éltünk látja,
Kövesse Mesterünk!

Tégy tanúbizonyságot
Tetteddel Uradról,
Így sok felebarátot
Megóvsz kárhozattól!

Lépj ki a porból végre,
Légy élő kő, szent nép!
S ez áldott közösségbe
Így Jézus majd belép.

 

Az örömhírt szomjazza már

Az örömhírt szomjazza már
az egész világ,
Mit az Úr a szívedre tett,
hittel add azt át!

Gazdálkodj okosan,
mindazzal, mit az Úr adott!
Ha kincseidet jól hasznosítod,
megszaporítod.

Lehet, hogy sok pénzed van,
de lehet, hogy kevés,
Isten mindig megadja,
mindazt, ami elég.
Gazdálkodj okosan…

Az Úr soksok tehetséget,
tálentumot ád,
Nézd meg, mindazt más javára
hogy használhatnád!
Gazdálkodj okosan…

Úgy élj, hogyha viszszanézel
az életedre,
Nyugodt lehess afelől, hogy
bölcsen élted le.

Gazdálkodj okosan,
mindazzal, mit az Úr adott!
Ha kincseidet jól hasznosítod,
megszaporítod.

 

Hallod-e Jézus hívását

Hallod-e Jézus hívását?
Hangzik az Ő szava.
Légy követője, add neki szívedet,
Lépj a nyomába ma!

Hallod-e Jézus (hív!)
Hangzik az Ő szava.
Légy követője, (te!)
Lépj a nyomába ma!

 

Nekem nincs más rajtad kívül

Nekem nincs más rajtad kívül, Jézus,
életem forrása vagy.
Kézzel, lábbal, szívvel, szájjal
dicsérlek, Uram.

Ez a hús-vér templom érted épült,
neked ég a tűz bent, oltárainál.
Ez a hús-vér templom téged dicsér,
szívem minden húrja Rólad muzsikál.

 

Igéje szól

Igéje szól, Igéje hív,
Szívünkben kétséget csöndesít.
Kegyelme kész, áldása vár,
Tárd ki a szíved, ó, tárd ki már!

Igéje szól, Igéje hív,
Urunkat követni megtanít.
Kegyelme kész…

Igéje szól, Igéje hív,
Nagy és szent munkára lelkesít.
Kegyelme kész…

Igéje szól, Igéje hív,
Mondjon hát hálát a száj s a szív!
Kegyelme kész, áldása vár,
Tárd ki a szíved, ó, tárd ki már!

 

Isten nevét dicsérem

Isten nevét dicsérem,
szívem csupa hála,
Együtt mondjunk háladalt,
közös ének áldja:
Jóság, hűség
kezed minden műve,
Szent vagy, jó vagy,
áldunk mindörökre!

Döbbent szívünk ráeszmél,
milyen nagy az Isten:
Erő, Fönség, Hatalom,
fénye átjár mindent.
Jóság, hűség…

Igaz jóság, irgalom
minden rendelése,
Csak az érti valóban,
aki bízik benne.
Jóság, hűség…

Soha el nem felejti
ősi szövetségét,
Maga őrzi, táplálja,
egybegyűjti népét.
Jóság, hűség…

Atya, Fiú, Szentlélek,
megillet a hála,
Csodálkozva, boldogan
néped ezt kiáltja:
Jóság, hűség…

 

Isten úgy szeret

Isten úgy szeret,
védi életed
Fiát adta érted,
hogy nyerj üdvösséget.

 

Kenyered és borod táplál engem

Kenyered és borod táplál engem,
Te gyógyítod szívem, hogyha fáj.
Maradj velem úgy kérlek,
Jézus, maradj velem!
Tied vagyok, Néked élek már.

Amíg veled járok én az úton,
Minden gondom messze-messze száll.
Maradj velem…

Hétköznapok terhe, ami fáraszt,
Adj erőt, ha nem bírom tovább!
Maradj velem…

A te tested éltessen bennünket,
Adjon nékünk lelki kenyeret!
Maradj velem…

A te véred által menekül meg
Földünk népe minden bűn alól.
Maradj velem…

Leborulva hálát adok néked,
Szívemből most hála dala száll.
Maradj velem úgy kérlek,
Jézus, maradj velem!
Tied vagyok, Néked élek már.

 

Készülj Urad elé lelkem

Készülj Urad elé, lelkem,
Ékességed a hit légyen!
Rakd le bűnöd súlyos terhét,
Imádd Megváltód kegyelmét!
Nézd, ma üdvözítő Urad
Szent asztalához hívogat;
Irgalmasan hozzád száll ma,
Ki az ég és föld Királya.

Mint jegyese égő vággyal,
Siess hozzá buzgósággal!
Amit soha ész nem ér fel:
Megkínál nagy kegyelmével;
Zörget és karját kitárja,
Felelj hálával szavára:
Édes Jézus térj be hozzám,
Bűnöm bocsánatát hozván!

Ó, Istennek nagy csodája!
Lelkem álmélkodva áldja
Kegyelmednek magasságát,
Mérhetetlen gazdagságát:
Hogy a Krisztus teste, vére
Annyi népnek lett üdvére!
Titokzatos, szent eledel,
Mely a lelket üdíti fel!

Jézus, napja életemnek,
Jézus, fénye örömömnek,
Jézus, szívem orvossága,
Lelkem éltető világa!
Ím, asztalodhoz járulok,
Színed előtt leborulok
Lelkemnek üdvösségére,
Nevednek dicsőségére.

Te, ki minket úgy szerettél,
Hogy a mennyből földre jöttél,
Kész voltál meghalni értünk,
Hogy megváltva újra éljünk;
Kínos keresztre jutottál,
Bűnösökért vért ontottál:
Segíts erről emlékeznünk,
Az óembert levetkeznünk!

Jézus, életnek kenyere,
Szeretetnek mély tengere,
Táplálj, üdíts vacsoráddal,
Vegyem méltó hál’adással!
Érezzem ez eledelben,
Hogy kegyelmed véghetetlen!
Mennyben is majd, áldva téged,
Lehessek a te vendéged!

 

Krisztus testének tagja vagy már

Krisztus testének tagja vagy már,
Tőled az Isten már többet vár.
Várja, hogy szolgáld, amíg lehet,
Ki tudja, meddig tart életed?

Testvéred néha úgy látod tán,
Megbotlik gyakran, s más úton jár,
Várja őt Jézus, Segítsd oda!
Hadd tegye szentté az ég Ura!

Ifjú, mért mondod: gyenge vagyok.
Azt mondja Jézus: erőt adok!
Ő megy előtted. Bízd rá magad!
Erőt a harcban csak Jézus ad.

Érezted sokszor, Ő hogy szeret,
Ezért ma kéri az életed.
Szeress és szolgálj, amíg lehet,
Ki tudja meddig tart életed.

 

Nagy Istenem, ha nézem a világot

Nagy Istenem, ha nézem a világot,
Melyt teremtett szent “legyen” szavad,
Ha itt a földön millió lényt látok,
Kiket igazgatsz s táplálsz egymagad,

Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy te, mily nagy vagy te!
Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy te, mily nagy vagy te!

Ha nézek föl az ég dicső boltjára,
Hol tündököl csodás csillagsereg,
Hol pompás két aranyhajóként járva,
A nap s a hold az űrben fönt lebeg,
Szívem feléd ujjong örömtele…

Uram, igédben hogyha megtalállak,
Ha látom ott kegyelmes tetteid,
Választott néped a mint egyre áldod,
Türelmesen viselve bűneit,
Szívem feléd ujjong örömtele…

Ha Jézust látom itt a földön járva,
Alázatos, türelmes szolgaként,
Látom, hogy áldást áraszt a világra,
S kereszt halálra adja életét,
Szívem feléd ujjong örömtele…

Ha földre nyom a búnak gondja, terhe,
Szegény szivem halálosan beteg,
S hozzám hajol az Úrnak szent kegyelme,
S lelkem az Ő irgalma menti meg,
Szívem feléd ujjong örömtele…

Ha majd az Úr elszólít e világból,
És színről-színre láthatom meg Őt,
Ha majd felém dicső arca világol,
S én térdre hullok szent színe előtt,

Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy te, mily nagy vagy te!
Szívem feléd ujjong örömtele:
Mily nagy vagy te, mily nagy vagy te!

 

Rád bízom

Rád bízom, rád bízom,
a nehéz napokat rád bízom.
Rád bízom, rád bízom
a fényes napokat is.
Sorsom legyen a te kezedben,
Biztos helye van a féltő szívedben
– ezért hát: Rád bízom, rád bízom,
a nehéz napokat rád bízom.
Rád bízom, rád bízom
a fényes napokat is.

Nem félek, nem félek,
ha volna mitől is, nem félek.
Nem félek, nem félek,
de kérem az erődet.
Támaszt keresek az erődben,
Vigaszt a szomorú, nehéz időkben
– ha lesznek. Nem félek, nem félek,
ha volna mitől is, nem félek.
Nem félek, nem félek,
de kérem az erődet.

Reménység, reménység,
a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység,
megtart, ha jön a kétség.
Fény lesz ott, ahol ma sötétség,
Élet ott, ahol ma reménytelenség
– ezért hát Reménység, reménység,
a holnap felől is reménység.
Reménység, reménység,
megtart, ha jön a kétség.

 

Szentelj meg Úristen

Szentelj meg, Úr Isten,
Teremts újjá engem,
Adj erőt minden nap
Akaratod tennem!

Szenteld meg a nyelvem,
Bátorsággal szóljon,
Máskor meg, ha úgy kell,
Hallgatni is tudjon!

Szenteld meg a lábam,
Küldetésben járjon,
Terjesszem a jó hírt
Szerte a világon!

Kezem is tedd szentté,
Gyors legyen a jóra,
S Hozzád hadd emeljem
Imára kulcsolva!

Szenteld meg a szívem,
Csak Érted dobogjon
Örömmel, hűséggel
Szolgáljalak folyton!

 

Tehozzád jövünk már Istenünk

Tehozzád jövünk már Istenünk,
ne szóljon Igéd hiába!
A szívünk oly sötét, ó, segíts,
élessze Igéd világa.
Áldd meg, ó, Uram ez énekünk,
legyen már csak tied életünk,
Ne szóljon Igéd hiába,
ne szóljon Igéd hiába!

A fülünk Igédre nem figyel,
lábunkkal járunk a sárba’.
Vágyaink szakítnak Tőled el,
nem fénylik mécsünk világa.
Ó, Uram, templomod hadd legyen,
a szívünk megszentelt hely legyen!
Ne szóljon Igéd hiába,
ne szóljon Igéd hiába!

Ajkunkon hazugság bélyege,
megrontott életünk átka.
Hogy állunk elődbe így, Uram,
naponként Téged imádva?
Nyisd meg a szemünk, hogy láthassunk!
Szenteld meg ajkunk, hogy áldhassunk!
Ne szóljon Igéd hiába,
ne szóljon Igéd hiába!

A szívünk összetört, ó, Uram,
itt állunk előtted gyászba’.
A mélyből hozd ki az életünk,
ne szóljon Igéd hiába!
Áldd meg az Igét, hogy érthessük,
dicsérve Tégedet, élhessünk.
Ne szóljon Igéd hiába,
ne szóljon Igéd hiába!

 

Gazdálkodj okosan

Az örömhírt szomjazza már
az egész világ,
Mit az Úr a szívedre tett,
hittel add azt át!

Refr.:
Gazdálkodj okosan,
mindazzal, mit az Úr adott!
Ha kincseidet jól hasznosítod,
megszaporítod.

Lehet, hogy sok pénzed van, de
lehet, hogy kevés,
Isten mindig megadja,
mindazt, ami elég.

Az Úr soksok tehetséget,
tálentumot ád,
Nézd meg, mindazt más javára
hogy használhatnád!

Úgy élj, hogyha viszszanézel
az életedre,
Nyugodt lehess afelől, hogy
bölcsen élted le.

Refr.:
Gazdálkodj okosan,
mindazzal, mit az Úr adott!
Ha kincseidet jól hasznosítod,
megszaporítod.

Hozzászólásra most nincs lehetőség.