Hírarchívum

Meghívó evangélizációs hétre

2014. szeptember 15–19. – EVANGÉLIZÁCIÓ A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Kedves Fótiak! Kedves Testvéreim!

A gyorsan futó időben visszaérkeztünk Fótra. – Feleségemmel együtt felejthetetlen az a csaknem 20 esztendő, amelyet együtt tölthettünk nem csak a gyülekezetben, hanem Fót egész közösségében. Mint lelkipásztor minden református családdal találkoztam – nem csak a templomban -, hanem keresztelések, esküvők, temetések alkalmából is. Feleségem is sokakkal találkozott a gyógyszertárban és a gyülekezetben. Gyermekeinket sok-sok élmény köti Fóthoz, hiszen itt töltötték gyermekéveiket.
Felejthetetlen az a lelki ébredés, amelyet közösen átéltünk. Együtt építettük az új lelkészlakást, gyülekezeti házat. Szűcs Gyula bácsi ezek után még a családi házunkat is megépítette.
Emlékezünk az Ökumenikus Iskoláért folytatott küzdelemre. Magyarországon először itt alakult 8 évfolyamos ökumenikus iskola, mert a szülők kiálltak az iskoláért.
A Budapest-Városligeti Fasori gyülekezetben eltöltött húsz év után nyugdíjba mentem. Örömmel költöztünk ki a fővárosból vidéki házunkba. Ha Isten éltet, innen indulok igehirdető utakra, a magyar területekre határokon belül és túl.
Sebestyén Győző lelkipásztor arra kért, hogy egy evangélizációs sorozattal „köszönjek vissza” a fóti testvérek közé. Szívesen elvállaltam. – A mellékelt plakáton olvasható a téma.
Ezúton szeretném hívni a sorozatra nem csak a reformátusokat, hanem minden felekezet tagjait, sőt azokat is, akik nem tartanak kapcsolatot egyik felekezettel sem, de szívesen eljönnek egy ilyen előadás-sorozatra.
Számomra is élményt jelent majd az ige hirdetése, és a kézfogás régiekkel és újakkal!

Végh Tamás
ny. református lelkipásztor

Hozzászólásra most nincs lehetőség.