Hírarchívum

Áldott Karácsonyt és Isten ajándékaiban gazdag új évet kívánunk szeretettel minden Testvérünknek!

Az egységes Magyar Református Egyház vezetőinek karácsonyi körlevele:

„Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” Zsolt 130,5–6

Ünneplő Keresztyén Gyülekezet!

A zsoltáríró feszült váradalma ma is milliók fohásza, még azoké is, akik nem tudják, kit várnak. Mi, magyar reformátusok boldog örömmel mondjuk el, hogy Krisztusra várunk, aki megújítja a megfáradtakat, megosztja velünk Isten szeretetét és megalapozza üdvösségünk reményét. Őt ünnepeljük a karácsonyban.

Karácsonykor Isten örök szeretete öltött testet Jézus Krisztusban. „A pásztorok így szóltak egymáshoz: Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt az, amiről üzent nekünk az Úr” – olvassuk Lukács evangéliumában. Nagy kiváltság hírül venni, hogy Isten Fia eljött e világba. De még nagyobb áldás személyes megbizonyosodást szerezni ennek valóságáról.

Örömmel valljuk, hogy másfél éve létrejött magyar református egységünk az Úr ajándéka számunkra, és jele annak, hogy Istennél nincsenek megváltoztathatatlan állapotok, vigasztalan szomorúságok és gyógyíthatatlan elszakíttatások. Isten megsegítő kegyelmét és Szentlelke vezetését kérjük, hogy a következő esztendőben is hálával, hűséggel, alázattal, másokat hozzá vezetve szolgálhassuk őt.

Jézus Krisztus azért jött, hogy kiterjessze Isten szeretetét a bűnben veszteglő emberre. Karácsony örömhíre egyértelmű és világos: Isten azért jött, hogy ami az ember miatt elveszett és reménytelen, azt ő isteni hatalmával megújítsa. A beteljesedett várakozás, a világosságra fordult sötétség, a nagy bánatra támadt öröm, az elveszésből megmentő kegyelem árasszon szívünkbe ugyanolyan indulatot, mint volt Krisztusunkban, hogy egymás terhét hordozva töltsük be Isten szent életrendjét.

Testvérek! Imádkozzunk, hogy szeretetünk még jobban ragyoghasson, s mutasson utat Krisztusig, hadd legyen e mostani karácsonyunk is sokak számára boldog találkozás a Békesség Fejedelmével.

Testvéri köszöntéssel:
2010 karácsonyán

Dr. Szabó István püspök, Dr. Tőkéczki László főgondnok, Dunamelléki Református Egyházkerület
Steinbach József püspök, Dr. Huszár Pálpüspök főgondnok, Dunántúli Református Egyházkerület
Dr. Pap Géza püspök, Geréb Péter főgondnok, Erdélyi Református Egyházkerület
Zán Fábián Sándor püspök, Nagy Béla főgondnok, Kárpátaljai Református Egyház
Csűry István püspök, Varga Attila főgondnok, Királyhágómelléki Református Egyházkerület
Dr. Csete Szemesi István püspök, Hallgató Imre főgondnok, Szerbiai Református Keresztyén Egyház
Fazekas László püspök, Fekete Vince főgondnok, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Bódis Tamás lelkész, Kócán Géza egyházelnök, Szlovéniai Református Keresztyén Egyház
Csomós József püspök, Ábrám Tibor főgondnok, Tiszáninneni Református Egyházkerület
Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, Dr. Imre Sándor főgondnok, Tiszántúli Református Egyházkerület

Hozzászólásra most nincs lehetőség.