A keresztyén nevelés alapjai

Gyermekeinknek mindig a legjobbat akarjuk adni. Mindenből. Egészségükre odafigyelünk, vitaminokkal erősítjük az immunrendszerüket, és ha megbetegednek, azt kívánjuk, hogy minél előbb újra egészségesek legyenek. Sokan mondják, hogy a „legfontosabb az egészség”. Ez valóban így van; és ha nagyobb baj van, akkor igyekszünk felkutatni a legeslegjobb orvost azon a területen. – És vajon a lelkükre is így odafigyelünk? A lelküknek is a legjobbat akarjuk adni? Ismerjük egyáltalán, hogy mi a legjobb??? […]

Az indulatkezelés

Önmagában a harag nem helyes vagy helytelen, mert nem akaratlagos, „csak” megtörténik velünk. Ez az érzés is Istentől származik: a harag Isten válasza az igazságtalanságra és a bűnre. Ez az erkölcsi ítélőképesség a természetünkben van, belénk lett teremtve, hiszen Isten képmására lettünk megalkotva, már a kisgyermekekben is megfigyelhető. A harag nem bűn, és nem a bűnbeesés következménye. Amit megtanulhatunk uralni, az nem a testi és érzelmi reakciónk, hanem a gondolkodásunk és a magatartásunk egy ilyen helyzetben. […]

Tavaszi női csendesnap

Egy nehéz témában tanította Urunk asszony- és nőtestvéreinket az idei csendesnapon, 2010. április 11-én. A téma az “Indulataink és azok kezelése” volt! Az elhangzottak .mp3 formátumban letölthetők.

[…]

Fegyelmezés

Gyermekeink fegyelmezése is szolgálat, Istentől kapott feladatunk, amit akkor tudunk jól végezni, ha tiszta a saját lelkiismeretünk, nem nyom a saját bűneink súlya – ezt pedig csak Jézus kiontott vére által kaphatjuk meg. (Ha jól akarunk nevelni és helyes módon fegyelmezni, először saját lelkünk terén kell rendet tennünk!) Honnan vegyünk tanácsot a gyermekneveléshez? Erre válasz a 2Tim3, 16-17. „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” […]