Újra indul bibliaiskola


A BIBLIA SZÖVETSÉG BUDAPESTI BIBLIAISKOLÁJA
FELVÉTELT HIRDET
SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSÉRE

Szeretettel várják azok jelentkezését, akik vágynak arra, hogy jobban megismerjék
Jézus Krisztust, és szeretetből szolgálják Őt munkahelyükön, családjukban és gyülekezetükben.

A 2+1 éves képzést minden hónap második szombatján (szeptembertől júniusig) tartják Budapesten.

Oktatás tematikája:
Első év:
Ó-és Újszövetség (bevezetés, bibliaismeret, kortörténet)

Második év:
Biblika teológia (a Biblia egységes üzenetének kibontakozása), dogmatika
(a keresztyén hit rendszerbe foglalva), etika (a keresztyén élet normái),
hermeneutika (az írásmagyarázat módszere), gyakorlati keresztyénség

Harmadik év:
Gyülekezeti élet (bibliai tanítás a gyülekezetről, és az egyes gyülekezeti
szolgálatokról), lelkigondozás, apologetika (keresztyénség és a többi
világnézet), evangélizáció (hitünk továbbadása másoknak)

Jelentkezési határidő: 2011. május 31.

Jelentkezés és további információ: www.bpbibliaiskola.hu

Hozzászólásra most nincs lehetőség.