A keresztyén nevelés alapjai

5 Móz 6,4-9.: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!”

Gyermekeinknek mindig a legjobbat akarjuk adni. Mindenből. Egészségükre odafigyelünk, vitaminokkal erősítjük az immunrendszerüket, és ha megbetegednek, azt kívánjuk, hogy minél előbb újra egészségesek legyenek. Sokan mondják, hogy a „legfontosabb az egészség”. Ez valóban így van; és ha nagyobb baj van, akkor igyekszünk felkutatni a legeslegjobb orvost azon a területen. – És vajon a lelkükre is így odafigyelünk? A lelküknek is a legjobbat akarjuk adni? Ismerjük egyáltalán, hogy mi a legjobb??? Mert ha nem, akkor csak „vak vezet világtalant”: ha nem tudjuk mi magunk, hogy mi a legjobb, hogy tudnánk nekik megadni? Sokan azt mondják, hogy „majd a gyermekem eldönti felnőtt korában, mit akar, ő választ, én nem szólok bele, nem akarom befolyásolni”. De ha nem ismeri az igazit, mi közül tudna választani? A rosszat nem kell bemutatni, az van bőven a világban. De mi a jó?

A hamis pénzek felismerését úgy tanítják meg a szakembereknek, hogy az igazi tulajdonságait mutatják meg, nem a hamisítottakat.
Hazugság sok van ebben a világban, de igazság csak egy! Jézus ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” Nem egy vallási irányzat mellett kell elköteleznünk magunkat, szabályokat és tanokat elsajátítani, hanem a mi hitünk egy személyben van, aki Jézus. „Én vagyok…!!!”

Ő az ÚT, amin elindulhatunk, járhatjuk életünket, az életünk minden kérdésére választ tud adni, ha erre az útra lépünk, rábízzuk az életünket, akkor nem lesznek útvesztők. Ha mégis külön utakat járunk, bármikor visszatérhetünk Hozzá!

Ő az IGAZSÁG, az egyetlen. Van, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen minden vallás azonos, csak névben különbözik, és egy Istent imád. Ez nem így van: a Biblia Istene kizárólagos, nem fér össze más istenekkel, és nem is azonos velük. „Én, az Úr … féltőn szerető Isten vagyok…” (2Móz 20,5.) Féltékeny Isten, és szeret. A többi vallás istene nem szeret, és nem lehet viszont szeretni őket. „Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” Teljes szívet kér, de ugye ez így van egy jó házasságban is, hogy kizárólagos szeretetkapcsolat. A Biblia a házassághoz hasonlítja a hívők Jézussal való viszonyát. Olyan szép ez. Jézus oldalán teljes elkötelezettségben és teljes biztonságban lehetünk. És nem kell végig próbálni az összes többi ideológiát és vallást ahhoz, hogy megismerjük az igazit. Ugye a szerelemben is megismerjük, hogy ki az „Igazi”, nem kell több lehetséges emberrel együtt élnünk ahhoz, hogy tudjuk, ki lesz az ideális pár számunkra. Tehát Ő Az Igazság! Jézus!

És Ő az ÉLET. Bennünk van emberekben az élni vágyás ösztöne, és ha valakit elvesztünk, magunk is megijedünk sokszor a halál szelétől, és feltesszük magunkban, hogy mi meddig élünk vajon. Életünk ideje az ÚR kezében van (Zsolt 39,6: „Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él”). Sőt: Örök életet készített nekünk Jézus azáltal, hogy nem kell meghalnunk a bűneink miatt, hanem ő halt meg helyettünk. Hány mesében keresik az örök élet forrását, vagy azt a gyógyfüvet, amitől örökké fogsz élni. Íme, itt van, és nem mese! A legeslegteljesebb életet adja nekünk Isten, ha Jézust választjuk, már itt a földön Vele, és az örökkévalóságban is.

Olvastam a rendelőben egy hirdetést: „Itt a tavasz – Megújulás – Új Élet! Jóga tanfolyam indul… Jelentkezz még ma, és Kezdd el az Új Életed!” De vajon tudnak nekem ilyen módon új életet adni??? Nem! Csak Jézus tud, Ő az Élet!!!
Sok helyen keresik az utat, az igazságot, az életet – Nektek megadatott, hogy ma halljátok, és itt van, Jézus kínálja. Fogadjátok el, járjatok rajta, éljetek vele!

Tehát nem mindegy, hogy mit közvetítünk a gyermekeinknek. Ismerjük-e az igazságot, és át is adjuk-e nekik. „Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!” Otthon és jártunkban-keltünkben beszéljünk nekik Istenről, az ő csodáiról, mert van bőven körülöttünk, csak észre kell venni. Este áhítatot szoktunk tartani otthon. Gyereknyelven mondunk el bibliai történeteket, amiknek a tanulságát megbeszéljük velük. Fontos, hogy tudják, nem véletlenül vannak itt a földön, hanem Isten teremtette őket is, és terve van velük.
(Zsolt 139,13-18: „Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid; könyvedben minden meg volt írva, a napok is, melyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.”)

Imádkozunk velük, és arra tanítjuk őket, hogy istennek mindent el lehet mondani a saját szavainkkal. A legkézenfekvőbb, amikor valakiért imádkozunk, hogy gyógyuljon meg. De nagyon fontos a hálaadás, hogy tanuljanak meg minél több dolgot megköszönni, ami természetesnek tűnik. Legyenek hálásak, ne követelőzők. Pl. majdnem minden nap megköszönik, hogy iskolába mehetnek.

Ezek persze külsőleg csak viselkedésformák, a szívükre nem tudunk mi hatni. Hogy mikor döntenek saját maguk személyesen Jézus mellett, és mikor fogadják be a szívükbe, az teljesen Isten kezében van. Mi csak arra tudunk törekedni, hogy a saját szívünk őszintén Istent szeresse és Róla beszéljünk. Ha mi befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor Isten gyermekei vagyunk. De Istennek nincsenek unokái. Nem örökíthetjük át a hitünket, nekik személyesen kell dönteniük, és ők is Isten gyermekei lehetnek velünk együtt. Isten országában már nincsenek a mi fennhatóságunk alatt, ők is egyenrangúak lesznek velünk.

Én hívő családban nőttem fel, őszintén szerettem templomba járni, szerettem a történeteket, amiket este édesanyám olvasott nekünk a Bibliából, nem lázadtam ellene kamasz koromban sem, a gyülekezetből kerültek ki mindig is a legjobb barátnőim. De addig csak szokások voltak ezek, amíg nem adtam át az irányítást az életem fölött Istennek teljesen. Lehet, hogy mondtam sok imádságot, ami szépen hangzott, de Isten tudta csak igazán, mikortól lettek azok őszinte, szívbeli imádságok.

Lehet, hogy szívesen imádkoznak veletek együtt a gyerekek, de lehet, hogy nem imádkoznak egyedül még, az sem baj. Erőltetni nem kell és nem is szabad. Inkább ne imádkozzon együtt velünk, minthogy csak mondja a mi kedvünkért, és minket másoljon. Olvassunk nekik igét, és az megteszi a hatását, Istennek van hatalma azon keresztül munkálkodni az ő kis szívükben. Ő veti a magokat, amik majd kikelnek.
Fontos tehát az igeolvasás, az imádkozás és a közösség is, hogy innen kerüljenek ki a barátaik, akiknek szintén ilyen hátterük van.
Olyan jó, hogy van óvodánk, ahol ugyanígy nevelik a gyerekeinket, szeretetteljes légkörben, és biztonságban tudhatjuk őket. A mai világban nem mindegy, milyen befolyás alá kerülnek a gyerekeink, milyen gyerekek között vannak és kik nevelik őket.

Naponta tápláljuk hát otthon saját lelkünket és gyermekeink lelkét az igével, a legjobbat adjuk nekik ezzel, vasárnap a templomban is hallgassuk együtt. Csütörtökön itt, pénteken női órán, anyukákkal imakörben. Lehet beszélgetni lelkészeinkkel, egymással tapasztalatot cserélni. Ezért vagyunk itt most is.

T.P.A.
Elhangzott: 2011. március 3.

Hozzászólásra most nincs lehetőség.