Hírarchívum

Körzeti női csendesnap

2018. április 8. – Az idei tavaszi női csendesnap témája a “rend” volt. Mind az elhangzott igehirdetés, mind a bizonyságtételek arra tanították nőtestvéreinket, hogyan valósítsák meg az Urunk által elrendelt parancsot saját […]

Óvodavasárnap

2018. március 11. – Újból vendégül láttuk gyülekezetünk óvodájának apraját-nagyját. Láthattuk és hallhattuk őket, mennyi mindent tanulhattak a teremtő és gondviselő Istenről. […]

Idősek szeretetvendégsége

2017. december 3. – Idősebb testvéreink idén is együtt töltötték advent első vasárnapját az Ige körül. A vidám hangulatot fényképek örökítették meg. […]

Adventi zenés istentisztelet

2017. december 3. – Advent első vasárnapján kicsinyek és nagyok együtt szolgáltak a gyülekezet előtt és dicsőítették énekkel és zenével az Urat. […]

Presbiteri csendesnap

2017. november 25. – A Reformáció 500 éves jubileumának fényében került megrendezésre gyülekezetünkben a szokásos éves egyházmegyei presbiteri csendesnap. A presbiteri tisztségek – most év […]