Hírarchívum

Munkanap

2017. június 3. – Az első nagyobb lépéseket tették meg férfitestvérek a babamama ház udvarának rendezésével kapcsolatban. A kétkezi munka is összekovácsolja a gyülekezetet, még […]

Zenés évadzáró istentisztelet

2017. május 21. – A gyülekezet zenei szolgálóinak közreműködésével zártuk az idei évadot. A nyári pihenő előtt együtt tettek bizonyságot a Mindenhatóról, akit dicsőítettek énekhangjukkal […]

I. Református focikupa

2017. május 20. – Első alkalommal került megrendezésre – a Reformáció 500 emlékévhez kapcsolódóan – a Református focikupa. A város minden felekezetéből jöttek fociszerető gyülekezeti […]

Női csendesnap

2017. április 23. – Egy különleges témáról szólt a mai nap gyülekezetünk számára – “A keresztyén öröm” volt a csendesnap témája. A délelőtti igehirdetést azonban különösen is érdemes a férfi testvéreknek is […]

Meghívó Női Csendesnapra

Meghívás a hagyományos tavaszi női csendesnapunkra.